www.istencin.com 
PŘEDSTAVENÍ / POUŽITÍ / NÁVODY / PORADNA

Chytré trenažery

  • využití chytrých trenažerů ve sportovní přípravě
  • výběr chytrého trenažeru
  • první kroky (smysluplné využití v tréninku)
  • softwarové vybavení, tréninkové aplikace
  • atd.
Přiblížení problematiky chytrých trenažerů je sestaveno s využitím dotazů zaslaných uživateli. Strukturované dotazy a odpovědi na ně naleznete níže.
Pokud vám nějaké konkrétní odpovědi schází, zašlete nám váš dotaz a videoporadna budě následně rozšířena.
Položit svou otázku můžete zde.

Poradna - červen 2020 / Výběr chytrého trenažéru

1) Chytré trenažery a sportovní trénink na nich přibližuje v sadě krátkých videí Robert Kleiner. Pravidelní diváci Cykloseminářů jeho jméno znají a mají ho spojené především s problematikou měření výkonu a tréninku pomocí wattů. Pro ostatní je připravena jeho stručná vizitka.

2) Omezení spojená s šířením koronaviru umocnila zájem o chytré trenažery. Nehledě na tuto situaci se však jedná o trend posledních let. Boom chytrých trenažerů byl jedním z našich komentovaných témat.

3) Chytrý trenažer je poměrně sofistikované zařízení, které je možné popsat pomocí řady různých parametrů. Které parametry je dobré srovnávat při výběru trenažeru? Podle čeho se rozhodnout, které zařízení je vhodné pro efektivní dosažení mých cílů?

4) Chytrý trenažér může být zajímavým prostředkem zábavy. Stejně tak se může stát efektivním tréninkovým nástrojem. A nebo obojím? Zábava, nebo trénink - jsou i toto parametry, které je třeba zvažovat při výběru chytrého trenažeru?

5) Ze světa mobilních telefonů jsme zvyklí na to, že konkrétní značka je spojena s konkrétním zařízením. Na telefonu od firmy Apple nebudete používat operační systém Android. Na telefonu zančky Honor nebudete používat operační systém iOS. Jak je to u chytrých trenažerů? Mohu libovolný trenažer provozovat ve spojení s libovolnou aplikací?

6) Někteří chtějí při jízdě na trenažeru sledovat trasu, okolí, známá místa v jejich věrné imitaci. Jiní dávají přednost obdélníkům, které odpovídají nastavené zátěži. Jaká jsou specifika a jaké jsou silné a slabé stránky různých aplikací?

7) Silniční cyklistika, dráhová cyklistika, triatlon... Je celá řada disciplín, u kterých se cyklistický trenažer může uplatnit jako efektivní tréninková pomůcka. Pro koho je chytrý trenažer určen?

8) Technická kalibrace wattmetru není totéž, co programová "kalibrace" provedená prostřednictvím vyšeho cyklocomputeru. Tento častý omyl jsme komentovali v jednom z našich předešlých videoseminářů. Jednalo se o problematiku spojenou s cyklistickými wattmetry. Jak je to u trenažerů se zabudovanými měřiči výkonu? Je nutná jejich kalibrace?

9) Jaká čísla brát v úvahu ve chvíli, kdy jsou čísla na mém wattmetru a čísla změřená chytrým trenažerem v nesouladu? Jaká odchylka je běžná a co už vyžaduje servisní zásah? Z jakého zařízení je vhodné snímat údaje o výkonu - z externího, nebo vestavěného wattmetru?

10) Wattbike v laboratoři, wattmetr na silničním kole, vestavěné zařízení v chytrém trenažeru. Toto vše možná používáte a je na místě položit si otázku, do jaké míry jsou wattová pásma pro trénink přenositelná mezi různými zařízeními.

11) Nikdo není neomylný a také použití chytrého trenažeru bývá spojeno s problémy. Některé z nich si způsobujeme sami. Jaké chyby jsou nejčastější?

Poradna - listopad 2020 / První kroky

12) Vracíme se zpět k parametrům pro výběr chytrého trenažéru. Může být vodítkem při výběru chytrého trenažéru jeho cena?

13) Při jízdě na chytrém trenažéru používáme ještě další zařízení, která jsou s ním propojena. Minimálně to, pomocí kterého trenažér ovládáme. Chytrý telefon, tablet, počítač. Dále například chytré hodinky, cyklocomputer atd. Jakým způsobem spolu tato zařízení komunikují?

14) Trénovat, nebo virtuálně závodit? Bavit se, nebo se zaměřit na soupeření s ostatními? V závislosti na tom rostou nároky na kvalitu a kapacitu přopojení chytrého trenažéru a moderní trendy v jejich vývoji tomu odpovídají.

15) Telefon, tablet, počítač, chytrý televizor... To vše jsou zařízení, která nám umožňují ovládat chytré trenažéry. Jaké klady a jaké zápory jsou s jednotlivými zařízeními spojeny? Kterému z nich dát přednost? Podle čeho se rozhodovat? Jaký druh připojení upřednostnit? Čím chytrý trenažér řídit?

16) Připojení k elektřině, propojení s telefonem, tabletem či počítačem, wifi umožňující přístup k datům na internetu a zároveň odesílání dat z našeho chytrého trenažéru... Je toho opravdu hodně. A logicky se nabízí otázka, zda je možné použít chytrý trenažér bez těchto výdobytků moderní techniky. Mají chytré trenažéry podobné výhody, jako např. válce, které položíme na zem a můžeme jet?

17) Chytré trenažéry dávají možnost měřit své síly s ostatními prostřednictvím virtuálních závodů. Jak je to s jejich objektivitou?

18) Také ve světě virtuálních závodů se může objevovat (a také objevuje) nečestné jednání a snaha ovlivnit výsledek ve svůj prospěch. Co se tedy skrývá pod termínem "virtuální doping"?

19) Naše očekávání od chytrého trenažéru a primární způsob jeho využití by se měly promítnout také do výběru vhodné aplikace. Jak vybrat tu nejvhodnější?

20) Jak je to s možností volby různých jazykových mutací u jednotlivých aplikací? Existují aplikace lokalizované do českého jazyka?

21) Jak začít používat chytrý trenažér nejen jako prostředek zábavy, ale také jako tréninkový nástroj? Jak začít?

22) Jak navrhnout konkrétní tréninkovou jednotku pro trénink na chytrém trenažéru? Je možné využít nějaké šablony a motivy?

23) Je vhodné začít sportovat / trénovat pod odborným vedením a nebo udělat první kroky sám? Kdy využít služeb trenéra?