www.istencin.com 

mySASY nabídka pro návštěvníky stránek

Zde 
PŘEDSTAVENÍ / POUŽITÍ / NÁVODY / PORADNA

mySASY

  • využití variability srdeční frekvence ve sportovní přípravě
  • hrudní pás + aplikace v mobilním zařízení = vše potřebné
  • využitelné nejen u vytrvalostních sportovců a v cyklistice
  • informační servis uživatelům
  • atd.
Dotazy uživatelů a odpovědi na ně dávají ucelený obrázek o použití diagnostiky mySASY na poli sportovní přípravy. Strukturovaný přehled již komentovaných dotazů naleznete níže.
Registrovat svou e-mailovou adresu k odběru novinek můžete zde.
Položit svou otázku můžete zde.

mySASY nabídka pro návštěvníky stránek

Návštěvníci stránek Cykloseminářů mají možnost využít 50% slevu na monitory HRV a 30% slevu na programy mySASY. Pokud vás tato nabídka zaujala, pokračujte zde.

Diagnostika mySASY v otázkách a odpovědích:

1. Představení
2. Specifika
3. Způsob měření
4. Hardware
5. Software
6. Standardní a zkrácené měření
7. Individuální využití
8. Týmové využití
9. Tréninková doporučení
10. Tvorba tréninkových plánů
11. Parametr "funkční věk"
12. Regenerace
13. Sdílení dat
14. Různé
15. Firemní dění

Otázky a odpovědi

1. Představení

► 2022/3/8: Diagnostiku mySASY využívali i sportovci na zimních OH 2022? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/07: Jak velký mezinárodní přesah má systém mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/05: Kde hledat ověřené informace o systému mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/02: Jaké domény jsou spojeny s prezentací systému mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/10: Jaká je filozofie mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/18: Freemium - co znamená toto označení obchodního modelu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/11: Jak začít s používáním diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/29: Jaké chyby v použití diagnostiky mySASY jsou nejčastější? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/28: Kteří známí sportovci využívají diagnostiku mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/17: Kde hledat informace o použití diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/10: Kdo diagnostiku mySASY využívá? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/24: Jakým způsobem je diagnostika mySASY zastoupena ve vytrvalostních a jiných sportech? (Odpověď naleznete zde)

2. Specifika

► 2020/08/19: Je použití diagnostiky mySASY omezeno režimem dne? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/18: Je použití diagnostiky mySASY omezeno pohlavím? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/17: Je použití diagnostiky mySASY omezeno věkem? (Odpověď naleznete zde)

3. Způsob měření

► 2018/12/30: Jak probíhá měření variability srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

4. Hardware

► 2022/03/09: Jaké jsou nejčastější problémy při přenosu signálu do chytrého telefonu? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/01: Už nastal čas pro využití chytrých hodinek při sběru dat / měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/06/10: Už nastal čas pro využití chytrých hodinek při sběru dat / měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/03/30: Rozumí si chytré hodinky s diagnostikou mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2018/11/18: Co dlišuje běžně používané sporttestery a měřiče tepové frekvence od zařízení mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/12: Můžete hrudní pás mySASY používat společně s vaším wattmetrem, sporttesterem atd.? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/16: Jak je to s kompatibilitou hrudních pásů a diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/07: Jaké technické vybavení vyžaduje diagnostika mySASY? (Odpověď naleznete zde)

5. Software

► 2022/04/10: Naměřené hodnoty se v některých případech srovnávají s běžnou populací. Kdo to však je? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/03/31: V jakém vzájemném vztahu jsou parametry "Moje kompenzace" a "Můj věk"? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/26: Jak rozumnět pojmům spotřeba a doplňování použitých v aplikaci? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/30: Je nutné odeslat naměřená data po každém individuálním měření na server? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/23: Jedno prostředí pro profesionály a amatéry - jak je to s uživatelskou náročností mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/23: K čemu je možné využít funkci "export dat" v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/15: Není množství funkcí náročné na orientaci a negativně působící na uživatelskou přívětivost? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/13: Kde získat aktuální verzi aplikace mySASY a jak se mění v historii? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/13: Rozumí si diagnostika mySASY a operační systém Windows? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/23: Je možné zpětné určení tréninkového profilu z dříve získaných dat z ranních měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/22: V aplikaci je možné přepnout na tzv. "heath mapu". Co je to? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/14: Podle jakého klíče bylo provedeno číslování jednotlivých souřadnicových os v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/12: Podle jakého klíče bylo provedeno číslování jednotlivých kvadrantů v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/04: Je možné naměřená data "hromadit" v aplikaci? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/18: Jaký význam mají a co ovlivňují metadata zadávaná uživatelem po každém ranním měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/14: Co se zobrazuje v aplikaci my SASY v průběhu měření variability srdeční frekvence? Jaký význam mají velikost sloupců a různé barvy? (Odpověď naleznete zde)

6. Standardní a zkrácené měření

► 2020/05/17: Jaká je využitelnost zkráceného a dlouhého měření v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/27: Jakým směrem jde další vývoj zkráceného měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/15: Čím je určena časová náročnost zkráceného a dlouhého měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/14: V jakém vztahu jsou zlrácené a dlouhé měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/20: V jakém stavu je vývoj aplikace v souvislosti se zkráceným měřením? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/19: Jaká je časová náročnost měření a v jakém stavu je vývoj zkráceného měření? (Odpověď naleznete zde)

7. Individuální využití

► 2022/04/02: Jak interpretovat barvy u parametru "Moje kompenzace"? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/11: Jedním ze stresorů může být i nastupující nemoc - jak se projevuje v datech? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/04: S jakými stresory je třeba počítat při snaze interpretovat naměřená data? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/20: S interpretací naměřených dat pomáhá i jejich barevné rozlišení. Jak? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/20: Jak interpretovat výsledky diagnostiky mySASY u jednotlivých, izolovaných měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/06: Jak se liší záznam variability srdeční frekvence u sportovce a nesportovce? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/06: Který parametr je nejvhodnější pro řízení sportovního tréninku? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/25: Sledovat či nesledovat výsledky měření v den závodu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/21: Jaké informace poskytuje umístění naměřených údajů v grafu a jaké jejich barva? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/16: Ovlivní výsledný výpočet tréninkového profilu čas po který sbíráte 15 úvodních měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/07: Jak se do ranních hodnot promítnou dopolední a pozdně večerní tréninky? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/13: Je možné využít data z prvních měření a nebo je třeba počkat na minimální počet 15ti měření a stanovení tréninkového profilu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/20: Jak se do naměřených hodnot promítne čas ranního měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/17: Jak a po jakém čase dochází k aktualizaci tréninkového profilu? (Odpověď naleznete zde)

8. Týmové využití

► 2020/04/04: Kteří konkrétní trenéři využívají týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/03: Jakým dalším způsobem je možné používat a využívat týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/02: Jakým způsobem je možné používat a využívat týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/01: Jaké způsoby komunikace má k dispozici trenér a svěřenec? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/3/31: Co označují pojmy "týmový účet" a "trenérský účet"? (Odpověď naleznete zde)

9. Tréninková doporučení

► 2022/03/12: U parametru "má kompenzace" a "můj tréninkový profil" naleznete textová hodnocení a doporučení. Na základě čeho jsou texty sestavovány? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/20: Kdy tréninkový plán dodržet a kdy jej upravit v závislosti na výsledku měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/15: Jaké mýty přetrvávají v oblasti sportovní přípravy? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/08: Je možné z naměřených hodnot rozpoznat blížící se nemoc? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/05: Jak velký vliv mají různé faktory na variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/05: A jak konkrétně je to se stresem a jeho vlivem na variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/26: Které složky sportovní přípravy nejčastěji opomíjíme? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/17: Co vše ovlivňuje variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/18: Jak vznikají doporučení generovaná aplikací mySASY? (Opověď naleznete zde)

► 2019/12/01: Jaký je pohled na využití diagnostiky mySASY z hlediska periodizace tréninku? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/20: Odpočinkové období končí, kdy se vrátiti k pravidelnému měření? (Opověď naleznete zde)

► 2019/11/17: Mám realizovat měření také v odpočinkovém období tréninkového roku? (Opověď naleznete zde)

10. Tvorba tréninkových plánů

► 2022/03/25: Jak se může do ranního měření promítnout předešlý vysoce objemový trénink? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/03/20: Jak se může do ranního měření promítnout předešlý intenzivní trénink? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/03/17: Jak přistupovat k úpravám tréninkových plánů ve dnech s větší psychickou zátěží? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/23: Jak pracovat s individuálními dispozicemi a odhalit riziko přetrénování? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/26: V jakém vztahu jsou objem tréninku a intenzita tréninku? (Odpověď naleznete zde)

11. Parametr "funkční věk"

► 2020/09/02: Proč roste zájem o parametr funkční věk? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/05: Jak se pohybují hodnoty parametru "funkční věk" u výkonnostních sportovců? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/20: Čím je způsobeno kolísání parametru "funkční věk"? (Odpověď naleznete zde)

12. Regenerace

► 2019/04/23: Podpoří aktivní regeneraci intervaly o maximální intenzitě? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/22: Kdy má ještě trénink smysl a kdy už je zbytečný? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/17: Jaký je význam spánku jako regenerační aktivity? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/16: Jaký vliv na úroveň regenerace má vířivka? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/15: Jak se do naměřených hodnot promítne nemoc a blížící se nemoc? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/09: Jakým způsobem působí na náš organismus tréninkové volno? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/19: Jaká je souvislost mezi kvalitou spánku a úrovní regenerace? (Odpověď naleznete zde)

► 2018/11/24: Jak chápat pojmy aktivní regenerace a pasivní regenerace? (Odpověď naleznete zde)

13. Sdílení dat

► 2020/08/25: Jaká data jsou sdílena s jinými aplikacemi? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/21: Je možné propojit prostředí maSASY s jinými službami - např. s prostředím Stravy? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/11: Je možné sdílet data mySASY s jinými aplikacemi? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/19: Je možné sdílet / komentovat / zveřejňovat naměřené údaje na sociálních sítích? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/18: Je možné propojit prostředí maSASY s jinými službami - např. s prostředím Garmin Connect? (Odpověď naleznete zde)

14. Různé

► 2021/06/10: Do jakých on-line aktivit se mohou uživatelé mySASY zapojit? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/05/28: Po jakých nových funkcích volají uživatelé aplikace mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/09/04: Jak přistupovat k informacím uvedeným na sociálních sítích? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/13: Jsou veřejné prezentace systému mySASY ještě efektivním nástrojem propagace? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/12: On-line semináře mySASY - jaké jsou zkušenosti a jaké jsou další vize? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/09: Automaticky generované tréninkové plány - efektivní, nebo slepá cesta? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/24: Jakým způsobem se mySASY prezentuje na Cyklokongresu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/23: Komu je určen on-line vzdělávací kurz mySASY(Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/10: Jaké další systémy pracují s variabilitou srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/08: V čem spočívá soutěž skupiny uživatelů diagnostiky mySASY na stránkách Strava.com? (Odpověď naleznete zde)

15. Firemní dění

► 2020/09/06: Jaké jsou vize dalšího rozvoje mySASY z hlediska hranic ČR? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/28: Jakým způsobem ovlivnilo fungování firmy dění spojené s koronavirem? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/15: Jaká očekávání jsou spojena se vstupem nového investora do projektu mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/14: Na čem aktuálně pracují autoři diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

16. Využití mimo sport

► 2021/11/24: Je aplikace myAGE dostupná pro vyzkoušení v "ostrém provozu"? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/11/21: myAGE - základní informace o projektu. Kde je hledat? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/14: Dlouhověkost - jak mohou vypadat konrétní doporučení pro úpravu životního stylu? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/12: Longevity - jak chápat tento termín a co má společného s know-how mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/28: Jaké jsou vize využití diagnostiky mySASY mimo oblast sportovního tréninku? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/26: Jaké je využití variability srdeční frekvence mimo oblast sportu? (Odpověď naleznete zde)

Poradna

Vaše dotazy budou komentovány v našich videoporadnách.  Osobní údaje (jméno / e-mail) nejsou ve videoporadně zveřejňovány a slouží pro klasifikaci a identifikaci dotazů a případnou následnou komunikaci s vámi. 
 
Jméno a příjmení E-mail Váš dotaz Odeslat

Registrace k odběru novinek

Zadejte svou e-mailovou adresu, na kterou budeme zasílat stručná oznámení o novinkách a provedených aktualizacích.
E-mail Zapnout / vypnout odběr novinek Odeslat
INFORMACE / DISKUSE / TIPy / NÁMĚTY

Sledovat kanál na Twitteru

Praktické zkušenosti publikujeme a diskutujeme na sociálních sítích.

Informace k praktickému využití diagnostiky mySASY můžete nalézt na twitterovém účtu, jehož hlavním cílem je sdílet zkušenosti, nápady a tipy, využitelné pro efektivní řízení sportovního tréninku.

Čísla, čísla, čísla... Měřit se v dnešní době dá vše možné i nemožné. Své místo v řízení tréninku však stále mají i NEměřitelné ukazatele jako jsou např. pocity  a individuální zkušenosti. O ty se s vámi dělíme.

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Stejná čísla mohou mít u různých sportovců různý význam. Stejné postupy mohou vést k odlišným výsledkům. Ty se snažíme sledovat, analyzovat, komentovat.