www.istencin.com 
PŘEDSTAVENÍ / POUŽITÍ / NÁVODY / PORADNA

mySASY

  • využití variability srdeční frekvence ve sportovní přípravě
  • hrudní pás + aplikace v mobilním zařízení = vše potřebné
  • využitelné nejen u vytrvalostních sportovců a v cyklistice
  • informační servis uživatelům
  • atd.
Dotazy uživatelů a odpovědi na ně dávají ucelený obrázek o použití diagnostiky mySASY na poli sportovní přípravy. Strukturovaný přehled již komentovaných dotazů naleznete níže.
Registrovat svou e-mailovou adresu k odběru novinek můžete zde.
Položit svou otázku můžete zde.

Diagnostika mySASY v otázkách a odpovědích:

1. Představení
2. Specifika
3. Způsob měření
4. Hardware
5. Software
6. Standardní a zkrácené měření
7. Individuální využití
8. Týmové využití
9. Tréninková doporučení
10. Tvorba tréninkových plánů
11. Parametr "funkční věk"
12. Regenerace
13. Sdílení dat
14. Různé
15. Firemní dění
16. myAGE

Otázky a odpovědi

1. Představení

► 2023/03/23: V jakých sportech je diagnostika mySASY aktuálně využívána? (Odpověď naleznete zde)

► 2023/03/23: Diagnostika mySASY a termín vnitřní prostředí jedince. Jak spolu souvisí? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/3/8: Diagnostiku mySASY využívali i sportovci na zimních OH 2022? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/07: Jak velký mezinárodní přesah má systém mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/05: Kde hledat ověřené informace o systému mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/02: Jaké domény jsou spojeny s prezentací systému mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/10: Jaká je filozofie mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/18: Freemium - co znamená toto označení obchodního modelu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/11: Jak začít s používáním diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/29: Jaké chyby v použití diagnostiky mySASY jsou nejčastější? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/28: Kteří známí sportovci využívají diagnostiku mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/17: Kde hledat informace o použití diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/10: Kdo diagnostiku mySASY využívá? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/24: Jakým způsobem je diagnostika mySASY zastoupena ve vytrvalostních a jiných sportech? (Odpověď naleznete zde)

2. Specifika

► 2023/03/23: Je použití diagnostiky mySASY omezeno načasováním tréninků? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/19: Je použití diagnostiky mySASY omezeno režimem dne? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/18: Je použití diagnostiky mySASY omezeno pohlavím? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/17: Je použití diagnostiky mySASY omezeno věkem? (Odpověď naleznete zde)

3. Způsob měření

► 2023/03/23: Jak přistoupit k měření při "nestíhání"? Ovlivní ranní stres výsledky? (Odpověď naleznete zde)

► 2018/12/30: Jak probíhá měření variability srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

4. Hardware

► 2022/03/09: Jaké jsou nejčastější problémy při přenosu signálu do chytrého telefonu? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/01: Už nastal čas pro využití chytrých hodinek při sběru dat / měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/06/10: Už nastal čas pro využití chytrých hodinek při sběru dat / měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/03/30: Rozumí si chytré hodinky s diagnostikou mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2018/11/18: Co dlišuje běžně používané sporttestery a měřiče tepové frekvence od zařízení mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/12: Můžete hrudní pás mySASY používat společně s vaším wattmetrem, sporttesterem atd.? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/16: Jak je to s kompatibilitou hrudních pásů a diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/07: Jaké technické vybavení vyžaduje diagnostika mySASY? (Odpověď naleznete zde)

5. Software

► 2022/04/10: Naměřené hodnoty se v některých případech srovnávají s běžnou populací. Kdo to však je? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/03/31: V jakém vzájemném vztahu jsou parametry "Moje kompenzace" a "Můj věk"? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/26: Jak rozumnět pojmům spotřeba a doplňování použitých v aplikaci? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/30: Je nutné odeslat naměřená data po každém individuálním měření na server? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/23: Jedno prostředí pro profesionály a amatéry - jak je to s uživatelskou náročností mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/23: K čemu je možné využít funkci "export dat" v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/15: Není množství funkcí náročné na orientaci a negativně působící na uživatelskou přívětivost? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/13: Kde získat aktuální verzi aplikace mySASY a jak se mění v historii? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/13: Rozumí si diagnostika mySASY a operační systém Windows? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/23: Je možné zpětné určení tréninkového profilu z dříve získaných dat z ranních měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/22: V aplikaci je možné přepnout na tzv. "heath mapu". Co je to? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/14: Podle jakého klíče bylo provedeno číslování jednotlivých souřadnicových os v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/12: Podle jakého klíče bylo provedeno číslování jednotlivých kvadrantů v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/04: Je možné naměřená data "hromadit" v aplikaci? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/18: Jaký význam mají a co ovlivňují metadata zadávaná uživatelem po každém ranním měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/14: Co se zobrazuje v aplikaci my SASY v průběhu měření variability srdeční frekvence? Jaký význam mají velikost sloupců a různé barvy? (Odpověď naleznete zde)

6. Standardní a zkrácené měření

► 2020/05/17: Jaká je využitelnost zkráceného a dlouhého měření v aplikaci mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/27: Jakým směrem jde další vývoj zkráceného měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/15: Čím je určena časová náročnost zkráceného a dlouhého měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/14: V jakém vztahu jsou zlrácené a dlouhé měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/20: V jakém stavu je vývoj aplikace v souvislosti se zkráceným měřením? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/19: Jaká je časová náročnost měření a v jakém stavu je vývoj zkráceného měření? (Odpověď naleznete zde)

7. Individuální využití

► 2023/03/23: Který ukazatel je klíčový? Co sledovat ve chvíli, kdy s aplikací začínám? (Odpověď naleznete zde)

► 2023/03/23: V některých sportech se kromě tréninku řeší redukce hmotnosti. Má vliv na měřené údaje? (Odpověď naleznete zde)

► 2023/03/23: Je možné porovnávat své naměřené údaje s údaji jiných uživatelů? (Odpověď naleznete zde)

► 2023/03/23: Jak práce na směny ovlivní využití mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2023/03/23: Jak zohlednit pocity ve chvíli, kdy výsledky měření říkají něco jiného? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/04/02: Jak interpretovat barvy u parametru "Moje kompenzace"? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/11: Jedním ze stresorů může být i nastupující nemoc - jak se projevuje v datech? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/04: S jakými stresory je třeba počítat při snaze interpretovat naměřená data? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/20: S interpretací naměřených dat pomáhá i jejich barevné rozlišení. Jak? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/20: Jak interpretovat výsledky diagnostiky mySASY u jednotlivých, izolovaných měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/06: Jak se liší záznam variability srdeční frekvence u sportovce a nesportovce? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/06: Který parametr je nejvhodnější pro řízení sportovního tréninku? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/25: Sledovat či nesledovat výsledky měření v den závodu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/21: Jaké informace poskytuje umístění naměřených údajů v grafu a jaké jejich barva? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/16: Ovlivní výsledný výpočet tréninkového profilu čas po který sbíráte 15 úvodních měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/07: Jak se do ranních hodnot promítnou dopolední a pozdně večerní tréninky? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/13: Je možné využít data z prvních měření a nebo je třeba počkat na minimální počet 15ti měření a stanovení tréninkového profilu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/20: Jak se do naměřených hodnot promítne čas ranního měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/17: Jak a po jakém čase dochází k aktualizaci tréninkového profilu? (Odpověď naleznete zde)

8. Týmové využití

► 2020/04/04: Kteří konkrétní trenéři využívají týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/03: Jakým dalším způsobem je možné používat a využívat týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/02: Jakým způsobem je možné používat a využívat týmový účet mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/01: Jaké způsoby komunikace má k dispozici trenér a svěřenec? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/3/31: Co označují pojmy "týmový účet" a "trenérský účet"? (Odpověď naleznete zde)

9. Tréninková doporučení

► 2023/03/23: K jakým změnám v hodnotách by mělo docházet při dlouhodobějším používání mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/03/12: U parametru "má kompenzace" a "můj tréninkový profil" naleznete textová hodnocení a doporučení. Na základě čeho jsou texty sestavovány? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/12/20: Kdy tréninkový plán dodržet a kdy jej upravit v závislosti na výsledku měření? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/15: Jaké mýty přetrvávají v oblasti sportovní přípravy? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/08: Je možné z naměřených hodnot rozpoznat blížící se nemoc? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/05: Jak velký vliv mají různé faktory na variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/05: A jak konkrétně je to se stresem a jeho vlivem na variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/26: Které složky sportovní přípravy nejčastěji opomíjíme? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/17: Co vše ovlivňuje variabilitu srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/18: Jak vznikají doporučení generovaná aplikací mySASY? (Opověď naleznete zde)

► 2019/12/01: Jaký je pohled na využití diagnostiky mySASY z hlediska periodizace tréninku? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/11/20: Odpočinkové období končí, kdy se vrátiti k pravidelnému měření? (Opověď naleznete zde)

► 2019/11/17: Mám realizovat měření také v odpočinkovém období tréninkového roku? (Opověď naleznete zde)

10. Tvorba tréninkových plánů

► 2022/03/25: Jak se může do ranního měření promítnout předešlý vysoce objemový trénink? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/03/20: Jak se může do ranního měření promítnout předešlý intenzivní trénink? (Odpověď naleznete zde)

► 2022/03/17: Jak přistupovat k úpravám tréninkových plánů ve dnech s větší psychickou zátěží? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/23: Jak pracovat s individuálními dispozicemi a odhalit riziko přetrénování? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/26: V jakém vztahu jsou objem tréninku a intenzita tréninku? (Odpověď naleznete zde)

11. Parametr "funkční věk"

► 2020/09/02: Proč roste zájem o parametr funkční věk? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/05: Jak se pohybují hodnoty parametru "funkční věk" u výkonnostních sportovců? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/20: Čím je způsobeno kolísání parametru "funkční věk"? (Odpověď naleznete zde)

12. Regenerace

► 2019/04/23: Podpoří aktivní regeneraci intervaly o maximální intenzitě? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/04/22: Kdy má ještě trénink smysl a kdy už je zbytečný? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/17: Jaký je význam spánku jako regenerační aktivity? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/03/16: Jaký vliv na úroveň regenerace má vířivka? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/15: Jak se do naměřených hodnot promítne nemoc a blížící se nemoc? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/02/09: Jakým způsobem působí na náš organismus tréninkové volno? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/01/19: Jaká je souvislost mezi kvalitou spánku a úrovní regenerace? (Odpověď naleznete zde)

► 2018/11/24: Jak chápat pojmy aktivní regenerace a pasivní regenerace? (Odpověď naleznete zde)

13. Sdílení dat

► 2023/03/23: Na propojení dat s aplikacemi druhých stran i pracujete stále. Čemu se aktuálně věnujete? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/25: Jaká data jsou sdílena s jinými aplikacemi? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/21: Je možné propojit prostředí maSASY s jinými službami - např. s prostředím Stravy? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/11: Je možné sdílet data mySASY s jinými aplikacemi? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/19: Je možné sdílet / komentovat / zveřejňovat naměřené údaje na sociálních sítích? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/07/18: Je možné propojit prostředí maSASY s jinými službami - např. s prostředím Garmin Connect? (Odpověď naleznete zde)

14. Různé

► 2021/06/10: Do jakých on-line aktivit se mohou uživatelé mySASY zapojit? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/05/28: Po jakých nových funkcích volají uživatelé aplikace mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/09/04: Jak přistupovat k informacím uvedeným na sociálních sítích? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/13: Jsou veřejné prezentace systému mySASY ještě efektivním nástrojem propagace? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/12: On-line semináře mySASY - jaké jsou zkušenosti a jaké jsou další vize? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/09: Automaticky generované tréninkové plány - efektivní, nebo slepá cesta? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/24: Jakým způsobem se mySASY prezentuje na Cyklokongresu? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/23: Komu je určen on-line vzdělávací kurz mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/10: Jaké další systémy pracují s variabilitou srdeční frekvence? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/08: V čem spočívá soutěž skupiny uživatelů diagnostiky mySASY na stránkách Strava.com? (Odpověď naleznete zde)

15. Firemní dění

► 2020/09/06: Jaké jsou vize dalšího rozvoje mySASY z hlediska hranic ČR? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/28: Jakým způsobem ovlivnilo fungování firmy dění spojené s koronavirem? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/04/15: Jaká očekávání jsou spojena se vstupem nového investora do projektu mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2019/12/14: Na čem aktuálně pracují autoři diagnostiky mySASY? (Odpověď naleznete zde)

16. myAGE

► 2023/03/23: Jak rozšířené je použití mySASY a myAGE mezi uživateli? (Odpověď naleznete zde)

► 2023/03/23: Nebylo by vhodnější integrovat myAGE a mySASY do jedné aplikace a pouze přepínat vzhledy? (Odpověď naleznete zde)

► 2023/03/23: Je možné současné použití aplikací mySASY a myAGE? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/11/24: Je aplikace myAGE dostupná pro vyzkoušení v "ostrém provozu"? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/11/21: myAGE - základní informace o projektu. Kde je hledat? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/14: Dlouhověkost - jak mohou vypadat konrétní doporučení pro úpravu životního stylu? (Odpověď naleznete zde)

► 2021/05/12: Longevity - jak chápat tento termín a co má společného s know-how mySASY? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/28: Jaké jsou vize využití diagnostiky mySASY mimo oblast sportovního tréninku? (Odpověď naleznete zde)

► 2020/08/26: Jaké je využití variability srdeční frekvence mimo oblast sportu? (Odpověď naleznete zde)