www.istencin.com 
DOKUmenty / Přehledy / ODměny / vyúčtování

Kulturní komise - přehledy

  • neveřejná část internetových stránek
  • materiály pro kontrolu činnosti kulturní komise
  • podklady pro sledování financí spojených s činností kulturní komise

Odměny

Podklady pro určování výše odměn členů. Účast na akcích , vynaložené prostředky, další náklady spojené s účastí na akcích atd.

Přehled plateb

Přehled plateb souvisejících s akcemi kulturní komise, podrobné vyúčtování jednotlivých akcí.

Lukáš Istenčin

Výdaje související s činností kulturní komise, platby prováděné z vlastních finančních zdrojů.
pracovní materiály

Ostatní dokumenty

Seznam přihlášených na akce kulturní komise zde